ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Σημαντικά άνω του στόχου διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα ανήλθε σε πλεόνασμα 3,139 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ και πλεονάσματος 3,544 δισ. ευρώ το οκτάμηνο του 2017.

Την ίδια ώρα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 1,238 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 3,384 δισ. ευρώ και ελλείμματος 1,271 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 31,851 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 919 εκατ. ευρώ ή κατά 3,0% έναντι του στόχου. Οι δαπάνες, παράλληλα, μειώθηκαν σε 33,089 δισ. ευρώ, καταγράφοντας απόκλιση 1,227 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (34,316 δισ. ευρώ).

Όσον αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό, τα έσοδα ενισχύθηκαν σε 30,417 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 1,085 δισ. ευρώ ή κατά 3,7% τον στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) διαμορφώθηκαν σε 2,564 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 402 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.965 εκατ. ευρώ).

Την ίδια ώρα, τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,435 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 166 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά τον Αύγουστο, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,463 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 606 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 4,365 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 576 εκατ. ευρώ.