Θέμα ημερών το πόρισμα για τη νέα επικουρική ασφάλιση

Θέμα ολίγων ημερών είναι πλέον η ολοκλήρωση του πορίσματος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα περιέχει τους βασικούς άξονες της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης των επικουρικών συντάξεων. Το νέο επικουρικό σύστημα θα εφαρμοσθεί στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1η/1/2021, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε αυτό και να διασφαλιστούν οι σημερινές παροχές, ενώ οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι, όσοι δηλαδή είναι σήμερα συνταξιούχοι ή είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑΕΠ, δεν θα υποστούν καμία αλλαγή.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότη Μηταράκη, μία από τις παραμέτρους που εξετάζει η αρμόδια επιτροπή είναι και η δυνατότητα για πρώτη φορά να μπορεί κάποιος να λαμβάνει την επικουρική σύνταξη ακόμη και πριν από τη λήψη της κύριας σύνταξης. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η χορήγηση της επικουρικής μεταξύ του 60ού και 70ού έτους της ηλικίας.

Επισημαίνεται ότι σήμερα ένας ασφαλισμένος θα πρέπει πρώτα να λάβει την κύρια σύνταξη και στη συνέχεια να υποβάλει το αίτημά του για λήψη και της επικουρικής σύνταξης. Το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα εξετάσει και τη δυνατότητα να μπορούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και όσοι από τους σημερινούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους έως τώρα δεν έχουν δικαίωμα επικουρικής ασφάλισης ή δεν επέλεξαν να μην έχουν επικουρική ασφάλιση.

Οι τρεις πυλώνες

Το ασφαλιστικό μοντέλο το οποίο σχεδιάζεται θα είναι ένα μικτό σύστημα τριών πυλώνων, το οποίο θα ενσωματώνει τόσο τα διανεμητικά όσο και τα κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, μοιράζοντας το ρίσκο και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του. Οι βασικοί άξονες του νέου ασφαλιστικού που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι οι εξής:

1. Ο πρώτος πυλώνας θα συγκροτείται από την εθνική σύνταξη, η οποία παραμένει κρατική, υποχρεωτική, διανεμητική (pay-as-you-go) και αναδιανεμητική, χρηματοδοτούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσα από τη φορολογία και από την ανταποδοτική σύνταξη, το ύψος της οποίας θα πρέπει να συνδέεται πιο αναλογικά από ό,τι προβλέπεται σήμερα, με τις καταβληθείσες εισφορές.

2. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι κεφαλαιοποιητικός και εξίσου υποχρεωτικός. Οι εισφορές τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους εργοδότες κεφαλαιοποιούνται και διατηρούνται σε έναν ατομικό λογαριασμό, κάτι σαν ατομικό κουμπαρά, ο οποίος θα ανήκει στον ασφαλισμένο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται ότι ο δεύτερος πυλώνας θα εξασφαλίζει στους ασφαλισμένους σημαντικούς βαθμούς διαφορετικών επιλογών, όπως είναι η ηλικία λήψης προϊόντος, μίγμα εφάπαξ και μηνιαίων καταβολών και επενδυτική στρατηγική, αλλά και εναλλακτικό επενδυτικό φορέα πέραν του κρατικού. Οι εναλλακτικοί φορείς ασφάλισης θα μπορούν να είναι επαγγελματικά ταμεία ή επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες που θα ελέγχονται αυστηρά και θα επιβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Ο τρίτος πυλώνας του νέου συστήματος θα παραμείνει αποκλειστικά προαιρετικός για τον ασφαλισμένο και θα είναι κεφαλαιοποιητικός και ιδιωτικός. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει ένα μέρος των αποταμιεύσεών του ώστε με το τέλος του εργασιακού του βίου να έχει εξασφαλίσει ένα επιπλέον εισόδημα. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει και σήμερα στη χώρα μας, αλλά το νέο σύστημα θα δώσει επιπλέον φορολογικά κίνητρα, με βασικό στόχο να προσελκύσει και να αυξήσει τη συμμετοχή των εργαζομένων.