« Ο Αλμυρός μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική»

«Σε αυτή τη νέα εποχή, η ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική αξιοποιώντας, αλλά και συνδυάζοντας, την κομβική γεωγραφική της θέση στο δίκτυο μεταφορών (λιμάνι, εθνική οδός, αεροδρόμιο, κ.ά.), την ποιοτική αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανική περιοχή, τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τουριστικών υποδομών (μεγάλες και μικρές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις), τη διαφοροποίηση ως προς τους (αξιοποιήσιμους) τουριστικούς προορισμούς (θρησκευτικός τουρισμός, ορεινός τουρισμός, λίμνες, αγροτουρισμός, εποχικός τουρισμός, κ.ά.), και τα περιθώρια οικιστικής ανάπτυξης για την προσέλκυση μακροχρόνιας φιλοξενίας -τόσο παραθεριστικής, όσο και τρίτης ηλικίας. Πρόκειται για συνθήκες, οι οποίες σε συνδυασμό με την εργατικότητα, αλλά και την επιχειρηματικότητα των κατοίκων της περιοχής δύναται να τροχοδρομήσουν την περιοχή σε μία πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για όλες και όλους» υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.