Λιμεναρχείο: Μόνο με μάσκα και ερωτηματολόγιο υγείας η επιβίβαση στα πλοία

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού και ενόψει ενάρξεως της θερινής περιόδου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού και κυρίως τη αποφυγή καθυστερήσεων κατά την επιβίβαση επιβατών και φόρτωση οχημάτων στα Ε/Γ Ο/Γ -Τ/Χ πλοίων γραμμής Βόλου – Β. Σποράδων, το Λιμεναρχείο Βόλου γνωστοποιεί ότι απαιτείται κάθε επιβάτης να διαθέτει μάσκα ιατρική ή υφασμάτινη καθώς και συμπληρωμένο ειδικό έντυπο υγείας (ερωτηματολόγιο) σχετικά με την κατάσταση της υγείας του κατά το τελευταίο 14ημερο.

Το έντυπο προς συμπλήρωση δύναται να το παραλαμβάνει προ της επιβιβάσεως στο πλοίο είτε από το πρακτορείο κατά την έκδοση του εισιτηρίου είτε από μέλη πληρώματος του πλοίου με το οποίο πρόκειται να ταξιδέψει.
Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Βόλου, η μη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνεπάγεται την μη επιβίβαση στο πλοίο.

Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τις ως άνω διαδικασίες θα πρέπει απαραιτήτως η προσέλευση στο χώρο του λιμένα να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία ώρα προ της προγραμματισμένης ώρας απόπλου του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου.
Αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el).