Πίσω στην ανάπτυξη η Μαγνησία- Αναγκαίες επενδύσεις 5 δις ευρώ

Οδικός άξονας από τον Γιώργο Πετράκο για τις προοπτικές ανάπτυξης του νομού

Πίσω στην ανάπτυξη και τα οικονομικά χαρακτηριστικά βρίσκεται η Μαγνησία, σύμφωνα με τον Καθηγητή κ. Γιώργο Πετράκο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την παρουσίασή του στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Για να «ορθοποδήσει» ο νομός είναι αναγκαίες επενδύσεις 3-5 δις, 10.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2030, αλλά και αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που τώρα ισούται με το 77% της χώρας.

Ο Καθηγητής χαρτογράφησε την παρούσα κατάσταση στο νομού, που δεν είναι καθόλου ευνοϊκή, λέγοντας πως το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Μαγνησίας είναι ίσο με το 77% της χώρας, ενώ της Θεσσαλίας είναι 52% του μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατάσσοντάς τη στην 245η θέση από τις 268.
«Κεντρική πρόκληση αποτελεί το αναπτυξιακό κενό που χωρίζει τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία από το μέσο όρο της Χώρας και της ΕΕ», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Πετράκος.
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Μαγνησίας
Για να μπορέσει η Μαγνησία να ορθοποδήσει και να δηλώσει παρούσα στην ανάπτυξη θα πρέπει, σύμφωνα με τον κ. Πετράκο να γίνει σύγκλιση με το ΑΕΠ κατά κεφαλή της χώρας ως το 2030: Επίτευξη ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης >4%. Να ξεκινήσει η επανα-βιομηχάνιση της οικονομίας σε κλάδους και τεχνολογίες αιχμής, να γίνει προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων (αντιστάθμισμα σε Ελληνικό, Cosco, Θριάσιο, κλπ στην Αθήνα), να αξιοποιηθούν τα κλειστά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ, να δημιουργηθούν μηχανισμοί υποστήριξης της μικρής κλίμακας (Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων) και τοπικές αλυσίδες αξίας (γεωργία, μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, πολιτισμός, κρουαζιέρα).
Παράλληλα πρέπει να γίνει αναστροφή δημογραφικής συρρίκνωσης και γήρανσης με την προσέλκυση και συγκράτηση νέου πληθυσμού, να δημιουργηθούν 1.000 νέες start-ups σε τομείς τεχνολογικής αιχμής ως το 2030, να μειωθεί η ανεργία κατά 50% έως το 2030, να ανοιχθούν 10.000 νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις 3-5 δις ευρώ, να υπάρξει σύνδεση του τρένου με αεροδρόμιο και ΒΙΠΕ, μαρίνες, οδικό δίκτυο Πηλίου , προσβασιμότητα Β. Σποράδων, δίκτυα 4G and 5G, να επιτευχθεί η βελτίωση των δεικτών ποιότητας ζωής του ΟΟΣΑ και ειδικά αυτών που αφορούν το αστικό περιβάλλον και να αντιμετωπιστεί ο αποκλεισμός των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.