Παράπονα για τις τιμές κυρίως της βενζίνης, που διαπίστωσε ότι υπάρχουν σε πρατήρια της εθνικής οδού, εξέφρασε αναγνώστης που κινήθηκε με το όχημά του, την περίοδο του Πάσχα. Ουσιαστικά, είναι «τσιμπημένες» έως και δέκα λεπτά, σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν στα πρατήρια, στα πολεοδομικά συγκροτήματα. Εάν προσθέσει κανείς, όπως είπε και τις τιμές από τα διόδια, (κυρίως της Β. Ελλάδας που αυξήθηκαν έστω και λίγο), τότε το ποσό που συνολικά καλείται να πληρώσει ένας οδηγός, είναι αρκετά σημαντικό.