Δικτύωση του ΚΗΦΗ Αγριάς με το Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου

Την Tρίτη, 19/10/2021  η νοσηλεύτρια του Κ.Η.Φ.Η. Αγριάς (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων), δομή της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου η οποία είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας  2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ , πραγματοποίησε συνάντηση με την κα Μπουγάνη Χριστίνα στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βόλου. Στόχος ήταν η ενημέρωση όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν από τις δύο δομές και που αποσκοπούν στη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων των δομών αυτών. Η διάδοση της πληροφορίας έχει πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.