Τα Γυμνάσια που θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Μαγνησίας

Η χωροταξική κατανομή σύμφωνα με τη Δευτεροβάθμια

Την κατανομή των μαθητών και μαθητριών της Στ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στα αντίστοιχα Γυμνάσια για το Σχολικό Έτος 2024 – 2025  αποφάσισε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτης Σαβελίδης.

Ειδικότερα, παρακάτω μπορείτε να δείτε ποια Δημοτικά Σχολεία θα τροφοδοτήσουν με μαθητές τα Γυμνάσια όλου του νομού.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
 

1ο  Γυμνάσιο Βόλου

10ο Δ.Σ. Βόλου

12ο Δ.Σ. Βόλου

32ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της Εθνικής Αντιστάσεως και προεκτάσεών της)

2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 1ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (μετακίνηση με Σχολικό Λεωφορείο)

2ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (μετακίνηση με Σχολικό Λεωφορείο)

4ο Δ.Σ.  Νέας Ιωνίας (Ανατολικά της οδού Αγ. Φωτεινής εκατέρωθεν)

7ο Δ.Σ.  Νέας Ιωνίας

10ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας

 

3ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της οδού Ανθ. Γαζή)

6ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της οδού Ανθ. Γαζή)

8ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της οδού Ανθ. Γαζή)

11ο Δ.Σ. Βόλου

14ο Δ.Σ. Βόλου (Νότια της οδού Ι. Δήμου και ανατολικά της Αθ. Διάκου εκατέρωθεν)

20ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της οδού Ανθ. Γαζή)

32ο Δ.Σ. Βόλου (Νότια της Εθνικής Αντιστάσεως (εκατέρωθεν) και προεκτάσεών της)

Ιδ. Δ.Σ. Άξιον Εστί

Ιδ. Δ.Σ. Άγιος Ιωσήφ

2ο Δ.Σ. Πορταριάς – Άλλης Μεριάς όσοι μαθητές διαμένουν στην περιοχή του Βόλου πλήν του Αναύρου και της Ν. Δημητριάδας

 

3ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

4ο Δ.Σ.  Νέας Ιωνίας (Δυτικά της οδού Αγ. Φωτεινής)

5ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας

8ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας

11ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας

 

4ο Γυμνάσιο Βόλου

9ο  Δ.Σ. Βόλου

23ο Δ.Σ. Βόλου

27ο Δ.Σ. Βόλου

28ο Δ.Σ. Βόλου

4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 31ο Δ.Σ. Βόλου (μετακίνηση με Σχολικό Λεωφορείο)

6ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας

 

5ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Δ.Σ. Βόλου (νότια της οδού Ανθ. Γαζή)

4ο Δ.Σ. Βόλου

5ο Δ.Σ. Βόλου

6ο Δ.Σ. Βόλου (νότια της οδού Ανθ. Γαζή)

8ο Δ.Σ. Βόλου (νότια της οδού Ανθ. Γαζή)

20ο Δ.Σ. Βόλου (νότια της οδού Ανθ. Γαζή)

 

6ο Γυμνάσιο Βόλου

14ο Δ.Σ. Βόλου (Βόρεια της οδού Ι. Δήμου)

15ο Δ.Σ. Βόλου

17ο Δ.Σ. Βόλου

19ο Δ.Σ. Βόλου

24ο Δ.Σ. Βόλου

 

7ο Γυμνάσιο Βόλου

1ο  Δ.Σ. Βόλου

2ο  Δ.Σ. Βόλου

16ο Δ.Σ. Βόλου

25ο Δ.Σ. Βόλου

30ο Δ.Σ. Βόλου

8ο Γυμνάσιο Βόλου 7ο Δ.Σ. Βόλου

21ο Δ.Σ. Βόλου

22ο Δ.Σ. Βόλου

2ο Δ.Σ. Πορταριάς – Άλλης Μεριάς όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή της Ν. Δημητριάδας και του Αναύρου

9ο Γυμνάσιο Βόλου 13ο Δ.Σ. Βόλου

14ο Δ.Σ. Βόλου (Νότια της οδού Ι. Δήμου και Δυτικά της οδού Αθ. Διάκου)

3ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας

9ο  Δ.Σ. Νέας Ιωνίας

 

10ο Γυμνάσιο Βόλου

1ο Δ.Σ. Αισωνίας (μετακίνηση με σχολικό Λεωφορείο)

2ο Δ.Σ. Αισωνίας

3ο Δ.Σ. Αισωνίας

18ο Δ.Σ. Βόλου (μετακίνηση με σχολικό Λεωφορείο)

29ο Δ.Σ. Βόλου (μετακίνηση με σχολικό Λεωφορείο)

Γυμνάσιο Ιωλκού 2ο Δ.Σ. Πορταριάς – Άλλης Μεριάς (για τους μαθητές με μόνιμη κατοικία την Άλλη Μεριά και τον Άνω Βόλο με Σχολικό Λεωφορείο)

26ο Δ.Σ. Βόλου

Δ.Σ. Ιωλκού

Γυμνάσιο Αγριάς 1ο Δ.Σ. Αγριάς

2ο Δ.Σ. Αγριάς

3ο Δ.Σ. Αγριάς – Δράκειας

Γυμνάσιο Ν.Αγχιάλου 1ο Δ.Σ. Νέας Αγχιάλου

2ο Δ.Σ. Νέας Αγχιάλου

Γυμνάσιο Κ. Λεχωνίων 1ο Δ.Σ. Αρτέμιδας

2ο Δ.Σ. Αρτέμιδας

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
1ο  Γυμνάσιο Αλμυρού 1ο Δ.Σ. Αλμυρού (Νότια της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου)

2ο Δ.Σ. Αλμυρού

4ο Δ.Σ. Αλμυρού (Νότια της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου, εκτός των μαθητών που έχουν μόνιμη κατοικία το Αιδίνι και την Βρύναινα)

5ο Δ.Σ. Αλμυρού

Εξαιρούνται οι μαθητές  που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι η Ευξεινούπολη, το Κρόκιο η Νεράιδα, το Νεοχωράκι, το Αργιλοχώρι, ο Μαυρόλοφος και ο Ανθότοπος.

 

2ο  Γυμνάσιο Αλμυρού

 

1ο Δ.Σ. Αλμυρού (Βόρεια της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου εκατέρωθεν)

3ο Δ.Σ. Αλμυρού

4ο Δ.Σ. Αλμυρού (Βόρεια της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου συμπεριλαμβανόμενων, και όσοι  μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία  Αιδίνι και Βρύναινα)

Δ.Σ. Βρύναινας

Μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι ο Πλάτανος

Εξαιρούνται οι μαθητές  που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι η Ευξεινούπολη, το Κρόκιο η Νεράιδα, το Νεοχωράκι, το Αργιλοχώρι, ο Μαυρόλοφος και ο Ανθότοπος.

Γυμνάσιο Ευξεινούπολης Δ.Σ. Ευξεινούπολης

Δ.Σ. Αναύρας

Μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του Αλμυρού και μόνιμη κατοικία τους είναι η η Ευξεινούπολη, το Κρόκιο η Νεράιδα, το Νεοχωράκι, το Αργιλοχώρι, ο Μαυρόλοφος και ο Ανθότοπος.

Γυμνάσιο Λ.Τ. Σούρπης Δ.Σ.  Σούρπης

Δ.Σ. Αμαλιάπολης

Γυμνάσιο Πτελεού Δ.Σ. Πτελεού

Δ.Σ. Αχιλλείου

Δ.Σ. Αγ. Θεοδώρων

 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
 

Γυμνάσιο Βελεστίνου

1ο Δ.Σ. Φερών

2ο Δ.Σ. Φερών

3ο Δ.Σ. Φερών Αγ. Γεωργίου

4ο Δ.Σ. Φερών Αερινού

Γυμνάσιο Στεφανοβικείου 1ο Δ.Σ. Κάρλας Στεφανοβικείου

2ο Δ.Σ. Κάρλας Ριζομύλου

Γυμνάσιο Καναλίων 3ο Δ.Σ. Κάρλας Καναλίων

Δ.Σ. Κεραμιδίου

 

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

 

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
 

Γυμνάσιο Ζαγοράς

1ο Δ.Σ. Ζαγοράς

2ο Δ.Σ. Ζαγοράς Μακρυράχης

3ο Δ.Σ. Ζαγοράς Πουρίου

2ο Δ.Σ. Μουρεσίου Αγ. Δημητρίου Ανηλίου Κισσού (Όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία την Μακρυράχη)

Γυμνάσιο  Τσαγκαράδας Δ.Σ. Τσαγκαράδας Μουρεσίου Ξουριχτίου

2ο Δ.Σ. Μουρεσίου Αγ. Δημητρίου Ανηλίου Κισσού(πλην όσων μαθητών έχουν μόνιμη κατοικία την Μακρυράχη)

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

 

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
 

Γυμνάσιο Αργαλαστής

Δ.Σ. Αργαλαστής

1ο Δ.Σ. Σηπιάδος Λαύκου

2ο Δ.Σ. Σηπιάδος Προμυρίου

3ο Δ.Σ. Σηπιάδος Μηλίνας

Δ.Σ. Αφετών (Όσοι μαθητές έχουν μόνιμη κατοικία τη Συκή και την Μηλίνα)

Γυμνάσιο Μηλεών 1ο Δ.Σ. Μηλεών

2ο Δ.Σ. Μηλεών Κ. Νερών

3ο Δ.Σ. Μηλεών Αγ. Γεωργίου

Δ.Σ. Αφετών (πλην όσων μαθητών έχουν μόνιμη κατοικία την Συκή και την Μηλίνα)

Γυμνάσιο Τρικερίου Δ.Σ. Τρικερίου

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
Γυμνάσιο Σκιάθου

 

1ο Δ.Σ. Σκιάθου

2ο Δ.Σ. Σκιάθου

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
Γυμνάσιο Σκοπέλου 1ο Δ.Σ. Σκοπέλου
Γυμνάσιο Λ.Τ. Γλώσσας 2ο Δ.Σ. Σκοπέλου Γλώσσας

3ο Δ.Σ. Σκοπέλου Κλήματος

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

 

Γυμνάσιο υποδοχής Δημοτικό Σχολείο Προέλευσης
Γυμνάσιο Αλοννήσου Δ.Σ. Αλοννήσου

 

 

Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα αντίστοιχα Γυμνάσια επιθυμίας τους, από την 2 Σεπτεμβρίου 2024. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία  έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2024-2025 από τις σχολικές μονάδες.

Οι Αιτήσεις μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α’) καθώς επίσης και τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ’  της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019) και εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οποιονδήποτε λόγο τις δυνατότητες στέγασης των διαθέσιμων κτηριακών χώρων και τον αριθμό τμημάτων όπως αυτός θα καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με βάση το άρθρο 22 παρ. 13β της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019). Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 12 του ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 Α’ ).

Την αρμοδιότητα των μετεγγραφών σύμφωνα με το Π.Δ. 104/1979, Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005 Β΄)  έχει ο κάθε διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος προβαίνει σε συνεννόηση με τον άλλο διευθυντή πριν την έκδοση εγκριτικού υπηρεσιακού σημειώματος μετεγγραφής. Η κατάθεση των αιτήσεων μετεγγραφών γίνεται αποκλειστικά και μόνο στις σχολικές μονάδες μετά την 2η Σεπτεμβρίου. Εξαιρούνται οι γονείς και κηδεμόνες όπως προσδιορίζονται στα Υπόψη και συγκεκριμένα στο έγγραφο 9 οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας ως την 01-07-2024. Σε περίπτωση κατά την οποία κηδεμόνας αιτείται μετεγγραφής λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (νέας κατοικίας) με βάση το άρθρ. 97 του Ν. 5003/2022 η οποία εκδίδεται από τους κατά τόπους Δήμους και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.