Έρχεται το τέλος συναλλαγής

Την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου από το τέλος συναλλαγής παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε αναλυτικά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για α) την αντικατάσταση του τέλους Χαρτοσήμου με το Ψηφιακό τέλος συναλλαγών και β) την Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, τον εκσυγχρονισμό των θυγατρικών του και τη σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Με τις διατάξεις που εισηγείται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το Τέλος Χαρτοσήμου αντικαθίσταται από το Τέλος Συναλλαγής, το οποίο έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

αντικαθιστά το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο,
επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές που καθορίζονται ρητώς στον νόμο,
αποκλείεται η επιβολή του σε συναλλαγές που υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους,
επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
ρυθμίζει πολλά ζητήματα που το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο δεν είχε ρυθμίσει με σαφήνεια:
-υποκείμενο της φορολογικής υποχρέωσης
-υπόχρεος προς απόδοση του φόρου
-βαρυνόμενος με τον φόρο
περιέχει ψηφιακή διαδικασία απόδοσης του τέλους,
καταργεί πολλές περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου,
θέτει ανώτατο όριο φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες κατηγορίες τέλους συναλλαγής.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.