Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ζητά με αναφορά του ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Ν.Δ. Αθανάσιος Λιούπης

Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ζητά με αναφορά του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Αθανάσιος Λιούπης.
Ο κ. Λιούπης επισημαίνει στην αναφορά του, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση, που είχε από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προέκυψε πίνακας επιτυχόντων, που δημοσιεύθηκε την 12η Απριλίου 2019 με ισχύ έως 12-04-2020.
Τον Μάρτιο του 2020, λόγω της πανδημίας, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η ισχύς του ως άνω πίνακα επιτυχόντων έως και τις 12-04-2021.
Τον Αύγουστο, με τον Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148 / 31.07.2020) όπως αναφέρεται στην παρ.10 του αρθρ.66 «H ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με ημερομηνία 8.4.2019 (Γ΄ 567/12.4.2019), που προκηρύχθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό 403/2018 (Γ΄ 1389), παρατείνεται έως τις 30.9.2020» προχωρώντας ουσιαστικά στη σύντμηση της προηγούμενης χορηγηθείσας παράτασης.
Ο κ. Λιούπης σημειώνει στην αναφορά του ότι ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο σύνολο της ιεραρχίας του, ανέρχεται σε 13, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσληψης δόκιμων Δικαστικών Πληρεξούσιων, αφενός σε αναπλήρωση όσων λειτουργών του ΝΣΚ συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται κι αφετέρου εξαιτίας της σύστασης νέων οργανικών θέσεων κύριου προσωπικού του ΝΣΚ στα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην Ακαδημία Αθηνών ή όπου χρειαστεί, όπως αποτυπώνεται στην Ετήσια Έκθεση του ΝΣΚ 2019.
Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης νέας παράτασης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας κάλυψης των ανωτέρω κενών οργανικών θέσεων, αλλά και όσων θα δημιουργηθούν στο προσεχές διάστημα, από τον ισχύοντα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 πίνακα.