Ετήσια γενική συνέλευση της Φιλοπτώχου του Ορφανοτροφείου Βόλου

Θα ακολουθήσουν οι εκλογές στις 4 Οκτωβρίου

Η ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου «Φιλόπτωχος Αδελφότης Βόλου» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Βόλου», οδός 2ας Νοεμβρίου αριθμός 10, στον Βόλο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
2) Έγκριση Απολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. χρήσης 2019.
3) Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. χρήσης 2020.
4) Απολογισμός δράσης της Φιλόπτωχου Αδελφότητας και ενημέρωση για την πορεία της από την Πρόεδρο αυτής .
5) Απολογισμός δράσης του Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Βόλου» και ενημέρωση για την πορεία του από τoν Πρόεδρο αυτού.
6)Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη για τη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
7)Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι η πρώτη και για την απαρτία απαιτείται να είναι παρόντα το 1/2 τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, δηλαδή να έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του έτους 2020.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα συνέλθει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.4 του καταστατικού μετά δύο ώρες, δηλαδή στις 11 π.μ., την ίδια μέρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης,
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την τριετία 2020-2023 θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, στο Ορφανοτροφείο Βόλου, οδός 2ας Νοεμβρίου 10 στο Βόλο, από 10:00π.μ. μέχρι 15:00μ.μ. (αρθρ. 27 παρ.12). Στις εκλογές μπορούν να συμμετέχουν και έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μόνο όσα μέλη της Φ.Α.Βόλου είναι εγγεγραμμένα στο Σωματείο τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις εκλογές (αρθ. 27 παρ. 7,8 ) και είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δηλαδή έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του έτους 2020.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή θα γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων που θα απευθύνεται προς την Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των εκλογών από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00μ.μ., και θα κατατίθεται στη Γραμματεία του Ορφανοτροφείου Βόλου.
Το πρωί της ίδιας μέρας, στον Ιδρυματικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Βόλου, θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Δωρητών –Ευεργετών του Ιδρύματος και της Αδελφότητας ,των διατελεσάντων Προέδρων και μελών των Δ.Σ και των τροφίμων της Αδελφότητας .

Όσοι επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους ή να ενημερωθούν γι’ αυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ιδρύματος και στο τηλ . 24210 23264.