Την Πέμπτη 29 Ιουνίου στο φιλόξενο χώρο της αίθουσας Χατζηνίκου στο Χόρτο το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας διοργανώνει συμπόσιο με θέμα “Δημοκρατία και αντιγνωμία” με ομιλητές – καθηγητές πανεπιστημίων Ελλάδας, Αυστραλίας, Η.Π.Α., Νότιας Αφρικής κ.α.