«Μαζί για το Βόλο»: Να μη μετατραπεί ο Βόλος σε αποτεφρωτήρα της Κ. Ελλάδας

Αντίθετη η κίνηση στη μονάδα παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την εισαγωγή και καύση RDF από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Βόλο εξέδωσε η Δημοτική Κίνηση «Μαζί για το Βόλο» στην οποία τονίζει ότι η καύση των σκουπιδιών, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ψηφισμένο το 2015 από την παρούσα κυβέρνηση, πρέπει να αποφεύγεται, καθώς προτεραιότητα έχουν η επανάχρηση, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση.
Η Κίνηση χαρακτηρίζει τη δέσμευση του υπουργού Περιβάλλοντος ότι θα διπλασιαστούν οι έλεγχοι (τέσσερις ετησίως) κοροϊδία ενώ δηλώνει κάθετα αντίθετη στην πρόθεση του Δήμου Βόλου να δημιουργήσει στο ΧΥΤΑ μονάδα παραγωγής SRF, κάτι που εκτιμά ότι θα μετατρέψει το Βόλο στον αποτεφρωτήρα της Κεντρικής Ελλάδας.

Στην ανακοίνωση της Κίνησης αναφέρεται: «Η Δημοτική Κίνηση «Μαζί για τον Βόλο» έχει εκφράσει από καιρό την ανησυχία της και την αντίθεσή της για την αδειοδότηση της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ που βρίσκεται μέσα στο Δήμο Βόλου για την καύση 200.000 τόνων φερόμενου RDF (πλαστικού, χαρτιού κ.ά), 60.000 τόνων λυματολάσπης και αρκετών τόνων άλλων υλικών αμφιβόλου προελεύσεως.
Οι ανησυχίες αυτές είναι ακόμα πιο έντονες μετά και τη χθεσινή εισαγωγή 3.000 τόνων RDF από την Ιταλία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο από την τσιμεντοβιομηχανία. Σε μια χώρα λοιπόν όπου μέχρι τώρα ήταν παράδειγμα προς αποφυγή στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και που αδυνατεί να διαχειριστεί τα δικά της σκουπίδια, η λύση είναι να εισάγουμε και απορρίμματα από άλλες χώρες και να τα καίμε σε μια περιοχή με ήδη επιβαρημένη ατμόσφαιρα.

Μέχρι σήμερα δυστυχώς από την επίσημη πολιτεία δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ώστε ο κόσμος να μην ανησυχεί. Η δέσμευση του Υπουργού Περιβάλλοντος ότι οι έλεγχοι θα διπλασιαστούν, στον τομέα των διοξινών και των φουρανίων μεταφράζονται από δύο μετρήσεις το χρόνο σε τέσσερις. Μιλάμε για ουσιαστική κοροϊδία. Για τις διοξίνες και τα φουράνια, τις πλέον καρκινογόνες ουσίες παγκοσμίως, δεν υπάρχει όριο ασφαλείας. Απλά δεν πρέπει να παράγονται.
Τα εναλλακτικά καύσιμα και ειδικά τα σκουπίδια (RDF ή SRF) είναι ένα τόσο ανομοιογενές μείγμα που δεν μπορεί να υπάρξει αντιπρο-σωπευτικός έλεγχος. Οι φερόμενες ως RDF ύλες τι προέλευση έχουν; Είναι οι σύσταση τους σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές νόρμες και ποιος το ελέγχει αυτό;

Πως είναι δυνατόν να ισχυρίζεται το αρμόδιο υπουργείο ότι θα προηγείται ο έλεγχος και η τήρηση της μέγιστης ασφάλειας πριν την αδειοδότηση, όταν αυτό δεν έχει γίνει στην ΑΓΕΤ στο Βόλο. Αυτή τη στιγμή καίει επικίνδυνα υλικά χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η απόλυτη ασφάλεια των πολιτών. Πολύ δε περισσότερο όταν οι εκπομπές των εξαγομένων αερίων υπολειμμάτων από τους κλιβάνους της τσιμεντοβιομηχανίας είναι κατά πολλαπλάσιες από τις αντίστοιχες των ομοειδών τους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καύση απορριμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση το κύριο δεν είναι η εξυπηρέτηση αναγκών σχετικά με τον περιορισμό του όγκου των απορριμμάτων, ούτε η «καλή» χρήση τους από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ούτε απλά η συμμόρφωση με τις Κοινοτικές Νομοθεσίες. Κύριο είναι η διασφάλιση της υγείας των συμπολιτών μας και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λειτουργούν και τα προηγούμενα.
Θεωρούμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Δήμος, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Κυβέρνηση) μπορούν τηρώντας τη νομιμότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ώστε αν δεν διασφαλίζονται οι νόμιμες προϋποθέσεις να μην δοθεί τελικά άδεια καύσης του RDF.

Πάνω από όλα η Κίνησή μας θεωρεί ότι η καύση των σκουπιδιών, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ψηφισμένο το 2015 από την παρούσα κυβέρνηση, πρέπει να αποφεύγεται. Προτεραιότητα έχουν η επανάχρηση, η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι επίσης στην πρόθεση του Δήμου Βόλου να δημιουργήσει στο ΧΥΤΑ μονάδα παραγωγής SRF. Μία μονάδα που θα δεματοποιεί μετά από διαχωρισμό σύμμεικτα απόβλητα και θα τα στέλνει προς καύση. Αυτό θα μετατρέψει το Βόλο στον αποτεφρωτήρα της κεντρικής Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι μία σύγχρονη κοινωνία πρέπει να προσβλέπει σε μία οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων με μία μονάδα διαχωρισμού και ανακύκλωσης και όχι καύσης».