Δύο ταχυτήτων Πανεπιστημιακά Τμήματα προωθεί το Υπουργείο Παιδείας

Αντίδραση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις αντιστοιχίες Τμημάτων

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες τρεις περίπου ημέρες στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, ζήτημα που έχει άμεση σχέση με τις μεταγραφές των φοιτητών. Το Υπουργείο Παιδείας σε εισήγησή του ξεχωρίζει τα νεοϊδρυθέντα Τμήματα, που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις, από τα παλιά Τμήματα. Αυτή η απόφαση έχει άμεσο αντίκτυπο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς έχει νέα Τμήματα που εμπίπτουν σ’ αυτό το διαχωρισμό. Μάλιστα, το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος είναι έτοιμοι για αντίδραση.
«Πριν από μερικές μέρες τα Πανεπιστήμια βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της αντιστοίχισης σχολών και τμημάτων τους σε συνθήκες δύο ταχυτήτων. Διαπιστώσαμε ότι οι καινούριες αντιστοιχίσεις τμημάτων μεταξύ ΑΕΙ που είναι ομοειδή, με ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με ποσοστό 90% με κοινό πρόγραμμα σπουδών, να είναι κατανεμημένα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα μεν τμήματα που προέκυψαν από συγχωνεύσεις με ζωή δύο ετών, να βρίσκονται σε μια κατηγορία και τα άλλα παραδοσιακά τμήματα σε μια δεύτερη κατηγορία», επεσήμανε για το θέμα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήσης Μαμούρης.
Πρακτικά, αυτή η απόφαση σημαίνει ότι ο φοιτητής για παράδειγμα που εισέρχεται στο Τμήμα Μαθηματικών της Λαμίας δεν μπορεί να μετεγγραφεί σε ένα παραδοσιακό μαθηματικό τμήμα της Αθήνας, ή της Θεσσαλονίκης, αλλά σε κάποιο άλλο νέο μαθηματικό τμήμα που έχει προκύψει.
Παράλληλα, κάποια νέα Τμήματα έχουν αντιστοίχιση με Τμήματα που δεν έχουν ακριβώς το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο ταχυτήτων Τμήματα με τον Πρύτανη να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως «πρέπει να νέα Τμήματα να αποδείξουν ότι αξίζουν, για να συγκριθούν με τα παλιά».
Για το θέμα θα τοποθετηθεί και το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος, ενώ αντίδραση έχει προκύψει και από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.